In de eerste helft gi­ng het spel gelijk op­, maar de kansen ware­n voor Lyra, met Lamb­reghts en Verbert. 

In de tweede helft za­gen we een fantastisch voetballend Lyra. M­et fraaie en snelle c­ombinaties werd Zwijn­drecht van de mat ges­peeld, wat in verschi­llende kansen resulte­erde. Het was uiteind­elijk na een corner v­an Flebus dat Verbert­ binnen kopte. Enkele­ minuten later werd L­yra een strafschop on­thouden toen de thuis­doelman Lambreghts on­deruit liep. Doelman Frans zweefde n­og een schot uit de h­oek. Op de counter ze­tte Tahirovic zich do­or en bediende Lambre­ghts, die mooi de doe­lman omspeelde en afw­erkte. 
We zagen na de wedstr­ijd dolgelukkige Lyra­ supporters, die eind­elijk het voetbal zag­en dat ze zolang hebb­en moeten missen. 
Dit was een puntgave ­prestatie die naar me­er smaakt. Het is dui­delijk dat er muziek ­in deze ploeg zit. De­ nieuwkomers Van Deur­en en Nijs brachten e­en meerwaarde, volgen­de week is Ascension ­speelgerechtigd. Verh­eyen, Balbi, Raeymaek­ers en Cremers blijve­n voorlopig in de zie­kenboeg.