FEDERAAL SOLIDARITEITSFONDS-F.S.F.

WAT IS EEN SPORTONGEVAL?

Een sportongeval is de schade veroorzaakt door het toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer.

Worden niet als sportongeval beschouwd:
alle gevolgen van overbelasting, enz (bv.Tendinitis).

WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL :

  • Aangifteformulier downloaden of aan de afgevaardigde van je ploeg vragen.
  • Indien mogelijk, bij het eerste bezoek aan dokter of hospital het aangifteformulier laten invullen en binnen de 8 dagen terugbezorgen op het jeugdsecretariaat.

VERDER:

  • Na genezing een bewijs van genezing door de behandelende geneesheer laten invullen en afgeven op het Jeugdsecretariaat. (anders ben je niet verzekerd moest je opnieuw een sportongeval krijgen en kan je ook niet deelnemen aan wedstrijden).
  • Alle rekeningen zelf betalen en bewijzen binnenbrengen.
  • Er wordt door de KBVB een klein bedrag per dossier ingehouden.
  • Bij kwetsuren van lange aard, mogen er tussentijdse fakturen binnen gebracht worden.

 

BIJ TWIJFEL NEEM CONTACT OP MET DE JEUGDBESTUUR.