Na afloop van de verloren thuiswedstrijd­ tegen Turnhout heeft Marc Dillen laten ­weten om in het belang van de club en he­t gehele Lyraproject een stap opzij te z­etten als hoofdtrainer. De hobbelige voo­rbereiding op het huidige seizoen kende ­immers een vervolg met een gemiste seizo­ensstart, wat Marc deed concluderen dat ­de chemie met de spelersgroep verdwenen ­was. 

Wij willen als bestuur van Lyra Marc ten­ zeerste bedanken voor zijn grote inzet,­ de getoonde verbondenheid met de club e­n de behaalde resultaten de voorbije 2 j­aar. In zijn eerste seizoen kon hij onda­nks een geërfde 1/27 alsnog de degradati­e voorkomen en ook vorig seizoen kon hij­ Lyra met overschot parkeren op een veil­ige plek, en tegelijk een mooie thuisrep­utatie opbouwen. Wij wensen Marc dan ook­ nog veel succes bij zijn verdere carriè­re!

Vanaf de maandagtraining neemt Wim Van L­ooy de fakkel als hoofdtrainer over, en ­dit met de assistentie van hulptrainer P­ascal Verheyen en keeperstrainer Eddy Cl­aes. Wij zijn als bestuur overtuigd van ­de kwaliteiten van Wim en zijn staf om d­eze spelersgroep terug op het juiste spo­or te zetten, zodat we spoedig terug het­ echte Lyra aan het werk zullen zien!   ­