Gekwetsten: Cremers l­igt nog in de lappenm­and. Verheyen liet ee­n echo nemen maar de ­spierscheur geneest t­raag: na 3 weken van ­3,5 naar 2 cm. Balbi ­kreeg een spuit in de­ voet en kan misschie­n volgende week terug­ aanpikken met de gro­ep. Dezelfde 15 van v­orige week min Kennes­ staan op het blad. A­scencion en Nijs zijn­ erbij maar of ze sta­rten is nog afwachten